Wat is er te doen
De gemeente Olst-Wijhe is het hele jaar door in beweging. Vind hieronder het brede aanbod aan activiteiten.
zoeken
Datum kiezen
Kwartetten
Kwartetspel spelen met 4, 8 of 12 personen. Kwartetspel is gebaseerd op artikelen van vroeger. Wordt alleen op afspraak ingepland. contact; historischeverenigingwijhe@gmail.com
Ma. 29 november, 08:00 + meer data Historische Vereniging Wijhe
      Langstraat 52
meer...
Tentoonstelling 'Hoe mooi was Y
Tentoonstelling ‘Hoe mooi was Y’ Een terugblik op de projecten en het gedachtengoed van Stichting Y. Holstohus Olst V.a. 18 september. In de jaren ’70 organiseerde de Stichting Y vernieuwende kunstmanifestaties waarin zij onder meer gebruik maakten van het destijds nieuwe medium video. Kenmerkend voor hun werkwijze is het feit dat zij zich inzetten voor het coöperatieve, voor samenwerking tussen kunstenaars en bewoners van dorp en stad. Stichting Y stelde zich als opdracht om het effect van kunst en vormgeving te verantwoorden naar alle betrokkenen bij uit te voeren projecten. In de historische canon van Olst (https://www.canonvan nederland.nl/nl overijssel/salland/olst/manifestatie-y) wordt de impact van de Stichting Y beschreven als een ‘cultuuromslag’. Er ontstond een nieuwe sociaal-culturele voorhoede binnen het dorp die zich nadrukkelijk liet horen. Ook in Deventer in het Noordenbergkwartier was de impact van de manifestaties van de Stichting Y op de stedenbouwkundige ontwikkeling groot en vernieuwend. Onder meer door het inzetten van kunst en media kwamen burgers in verzet en werden gehoord. De tentoonstelling ‘Hoe mooi was Y’ toont documentair materiaal met o.m. video’s, affiches en ander historisch materiaal over de twee Y-manifestaties die in Olst plaatsvonden. Tegelijkertijd vindt in het Kunstenlab in Deventer de tentoonstelling ‘Solitair of Solidair’ plaats waarbij het accent ligt op de activiteiten van de Stichting Y in Deventer. De tentoonstelling ‘Hoe mooi was Y’ kent geen vaste opstelling en duur. De opzet is dat de tentoonstelling de start is van een doorlopend tentoonstellingsproject. De basisopstelling loopt tot eind oktober. Daarna wordt de tentoonstellingsopzet vernieuwd en aangevuld met werken van kunstenaars die destijds hebben meegewerkt aan de Y-manifestaties. Aansluitend op de tentoonstelling en het gedachtengoed van de Stichting Y wordt in Olst momenteel door meerdere betrokkenen gewerkt aan een bredere waaier van activiteiten en projecten. De tentoonstelling is gratis toegankelijk tijdens de openingstijden van het Holstohus. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 - 20.00 uur Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Ma. 29 november, 09:00 + meer data Holstohus
      Jan Schamhartstraat 5
meer...
Werelddansgroep
Bewegen, dansen op wereldmuziek, ontspannend voor lichaam en geest. Geen speciale kleding nodig en voor iedereen toegankelijk, met of zonder partner. De leiding is in handen van een gediplomeerde danslerares. De lessen zijn op maandagochtend van 9.30 – 10.45 uur. Tussendoor is er een koffie/theepauze. Maandag 20 september is er een gratis open dansles, zodat iedereen de sfeer kan proeven. De lessen worden gegeven in zaal Logtenberg Boerhaar. Informatie: tel. 0570-642269 of tel. 0570-521202.
Ma. 29 november, 09:30 + meer data Zaal logtenberg
      Boerhaar 16
meer...
Noaberhuus Wijhe
Maandagmorgen 10.00 tot 12.00 uur koffiedrinken en gelegenheid voor Rummycub spelen Maandagmiddag: 13.30 tot 16.00 uur Canasta kaartspel Dinsdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur koffiedrinken Dinsdagmiddag 13.30 tot 16.00 uur biljartgroep Woensdagmorgen 10.00 uur tot 12.00 uur Repair en Tabletcafé Woensdagmiddag 13.30 tot 16.00 uur handwerken (breien, haken) Donderdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur biljartgroep en wandelgroep Donderdagmiddag 13.30 tot 16.00 uur kaarten maken en spelletjes ( Skip bo en Rummicub) Vrijdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur Taalcafé Zaterdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur koffiedrinken Zondag; 1e zondagmiddag van de maand 14.00 - 16.30 uur 3e Zondag van de maand; Gouwe Ouwe;samen met Weijtendaal.
Ma. 29 november, 10:00 + meer data Noaberhuus
      Langstraat 69
meer...
Expositie Infocentrum
Kunst in Infocentrum IJssel, Den Nul Van 15 november 2021 tot 9 januari 2022 exposeren leden van het kunstcollectief ‘t Sal in Olst-Wijhe op de vide van het Infocentrum in Den Nul, Rijksstraatweg 109 in Olst. Deze gevarieerde groepstentoonstelling is dagelijks gratis toegankelijk van 10.00 - 17.00 uur. De collectie kunst die wordt getoond, bestaat uit beelden, glaskunst, schilderijen, fotografie en tekeningen. ‘t Sal exposeert graag in de regio en daarbuiten. Zij doen dat met wisselende en gevarieerde tentoonstellingen. De exposanten in het Infocentrum zijn Christien de Jong, Petra Hoff, Henny Schaapman, Wil Bijker, Jean Nieuwenhuis, Harry Ravers, Wilto Kampinga, Henny Beckers en Anneke Mensink.
Ma. 29 november, 10:00 + meer data Infocentrum IJssel Den Nul
      Rijksstraatweg 109
meer...
Weekmarkt Wijhe
Elke dinsdagochtend van de week een markt van 08:30 uur tot 12:00 uur op het Van Dedemplein.
Di. 30 november, 08:30 + meer data van Dedemplein
      van Dedemplein
meer...
Noaberhuus Holstohus
U bent weer van harte welkom in het Noaberhuus. En wel op de 2 locaties in Olst. De Bastiaan opent op maandag weer haar deuren en wel vanaf 4 oktober tussen 10.00-11.30 uur. Na een lange periode gesloten te zijn geweest vanwege Corona staat de ko e en thee weer klaar op in de Bastiaan op het Kerkplein. Ook blijft de gelegenheid elkaar op dinsdag te ontmoeten in het Noaberhuus op de eerste verdieping van het Holstohus tussen 10.00-12.00 uur. Er is ruimte voor een praatje, spelletje of wat gewenst wordt. Op beide lokaties zijn de geldende corona maatregelen van kracht. Bent u niet fit, verkouden etc. dan is het verstandig thuis te blijven. Wij zien er weer naar uit u te ontmoeten. Voor het Noaberhuus op de dinsdagochtend zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die gastvrouw of gastheer willen zijn. U kunt daarvoor contact opnemen via e-mail poppenk.m@gmail.com
Di. 30 november, 10:00 + meer data Holstohus
      Jan Schamhartstraat 5
meer...
Expositie familiewapens
In de verenigingsruimte van de Historische Vereniging Wijhe is een tentoonstelling ingericht over het thema 'Heraldiek'. Heraldiek is de vakterm voor vlaggen- en wapenkunde. Heraldische wapens vinden hun oorsprong in de middeleeuwen toen machtige edellieden en hun krijgsknechten zich moesten onderscheiden van de vijand. Men moest kunnen zien wie de vriend of de vijand was. De schilden werden daarom van eigen kleuren en afbeeldingen voorzien. Het bezit van een wapen leverde aanzien op. In de beleving van velen hebben wapens nog altijd een adellijk karakter. De heraldiek heeft zich in Nederland niet alleen ontwikkeld bij de adel, maar ook bij de burgerij. Iedereen mag in Nederland een wapen voor zichzelf en zijn familie aannemen. Behalve families of individuele personen voeren ook landen, provincies en steden voeren een wapen. Regio's, dorpen en buurtschappen laten steeds meer een wapen en een vlag ontwerpen. De tentoonstelling is bedoeld om u te laten kennismaken met de wapens van Wijhese families. Ook laat de tentoonstelling zien waar u familiewapens in de openbare ruimte in Wijhe en omgeving kunt aantreffen. De toegang tot de tentoonstelling is gratis. Maak van de gelegenheid gebruik om kennis te maken met onze studieruimte en winkeltje. U bent welkom van dinsdag tot en met vrijdag van 10 - 12 en van 14 - 16 uur, zaterdag de hele dag van 10 - 16 uur. Lokatie: Langstraat 52, Wijhe.
Di. 30 november, 10:00 + meer data Historische Vereniging Wijhe
      Langstraat 52
meer...
Gezamenlijk eten in De Eetkamer Hier is ut
Werner, Wieneke en Fabian van de Eetkamer Hier is ut heten u welkom vanaf 23 november elke 1e, 2e en 3e dinsdag van de maand voor een warme maaltijd. Zij bieden alle ouderen in Olst-Wijhe de mogelijkheid om gezamenlijk te eten. Voor een voor-, hoofd- en nagerecht plus 1 consumptie zijn de kosten € 12,50 p.p. Voor meer informatie bel de Eetkamer, Hier is ut 0570 683935.
Di. 30 november, 12:00 + meer data Eetkamer 'Hier is ut'
      Jan Schamhartstraat 5
meer...
Sociale Vaardigheidstraining
Stichting De Kern Olst- Wijhe start op dinsdag 2 november a.s. met een Sociale Vaardigheidstraining. Deze is bedoeld voor kinderen van de basisschool uit de groepen 5 tot en met 8.Voor wie? Voor sommige kinderen is het niet gemakkelijk om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten, omdat ze verlegen zijn of omdat ze juist erg op de voorgrond treden. Dit kan als gevolg hebben dat ze worden geplaagd, zich terugtrekken, zich eenzaam gaan voelen en daardoor psychische en/of leerproblemen ontwikkelen. Voor deze kinderen biedt De Kern sociale vaardigheidstrainingen aan. Hoe gaan we dat doen? Er wordt op een speelse en gevarieerde manier gewerkt om de negatieve spiraal te doorbreken en kinderen te stimuleren in hun contact met leeftijdgenoten. Het doel is om de sociale competentie te vergroten, zodat kinderen beter opgewassen zijn tegen moeilijke situaties. Deze training zal zes keer plaatsvinden op de dinsdagmiddag van 15.00- 16.30 uur en start op 2 november a.s. in het Holstohus. Het maximaal aantal deelnemers voor de groep is tien. Deelname is gratis. Voor meer informatie of aanmelden, kunt u contact opnemen met Francisca Kleine Schaars. Tel.nr. 0570- 547 300. Mailadres: f.kleineschaars@stdekern.nl
Di. 30 november, 15:00 + meer data Holstohus
      Jan Schamhartstraat 5
meer...
Huuskamer
“Mensen vinden het fijn om samen iets te doen, samen ergens heen te gaan.” Aan het woord is Ineke Velderman. Zij is verpleegkundig consulent binnen de gemeente Olst-Wijhe. Binnen die functie vervult zij ook de rol van casemanager dementie. Ineke is in dienst bij Zorggroep Solis en is sinds 2015 als onafhankelijk wijkverpleegkundige verbonden aan het Toegangsteam van de gemeente Olst-Wijhe. Dat was het jaar waarop de begeleiding vanuit de AWBZ overgegaan is naar de gemeente en de wijkverpleging naar de zorgverzekeraar. Door als wijkverpleegkundige bij het Toegangsteam werkzaam te zijn is er met beide domeinen contact. Onderwerp van gesprek is de Huuskamer in het Holstohus en het belang ervan voor ouderen met geheugenproblemen of dementie en hun partners als mantelzorgers. Als wijkverpleegkundige ligt het hart van Ineke bij de ouderenzorg. Hierin heeft ze zich o.a. bekwaamd in de diverse onderdelen van ouderenzorg bij Zorggroep Solis in Deventer . Een groot deel van haar werk bestaat uit het voeren van gesprekken met ouderen over veranderingen veroorzaakt door ziekte of het ouder worden . Wat veranderd er, wat zou de oudere anders willen, welke zorgen zijn er, waar ligt de interesse, wat lukt niet meer zo goed. Samen kijkt ze naar mogelijkheden. Wat kan nog wèl. Eén van de mogelijkheden waar ze mensen met geheugenproblemen introduceert is de Huuskamer, waar Ineke regelmatig aanschuift. De basis voor al die gesprekken is vertrouwen. Dat de ander weet waar je het over hebt, dat je weet hebt van de zorgen en behoeftes van die ander. Terugkomend op dat samen doen, samen ergens heengaan: “Zodra er sprake is van geheugenproblemen of dat er vastgesteld is dat er sprake is van dementie , is het ontzettend belangrijk dat je sámen stappen zet.” Ineke doelt op de angsten en schuldgevoelens die de ziekte met zich meebrengt. De angst bij de dementerende om verlaten te worden, het schuldgevoel wat zijn/haar ziekte teweegbrengt ( “Het is mijn schuld”) Er is sprake van onzekerheid en angst; wat staat ons te wachten. “De Huuskamer is een fijne ontmoetingsplek voor beide, de persoon met geheugenproblemen, maar ook de mantelzorger. Je komt samen binnen, doet samen je jas uit, gaat samen koffiedrinken en pas als het veilig voelt, is het niet zo erg als de ander even weggaat. Doordat alles in dezelfde ruimte gebeurd, blijft het veilig. Dat is de kracht van de huuskamer.” Het kost ook wel eens moeite om mensen over die drempel heen te krijgen en deze “nieuwe” wereld binnen te stappen. Dan is het fjn dat er al bekende deelnemers zijn of een casemanager die samen met ze gaat. “Ik zeg vaak: probeer het gewoon. Niks moet. ”Deelname aan de huuskamer is vaak een mooie eerste stap voor mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorger. Daarna zijn er nog andere ontmoetingsmogelijkheden. Als voorbeeld noemt ze de dagverblijven, zorgboerderijen. Dat is een mooie plek voor de persoon met geheugenproblemen om nieuwe mensen te ontmoeten en actief te blijven. Daarnaast geeft het de mantelzorger even tijd voor zichzelf. Het is fijn en belangrijk dat beide mogelijkheden er zijn. Zo kan ieder aansluiten bij dat wat passend is. Voordat corona roet in het eten gooide was de Huuskamer een goed bezochte ontmoetingsplek. “Een geweldig concept” zegt Ineke. Corona heeft alles stil gelegd. Vanaf woensdag 22 september gaat de Huuskamer weer op de oude voet verder. Ineke Velderman heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt”: “Met corona heb je kunnen zien hoe snel je het contact kunt verliezen. Het is ontzettend belangrijk dat mensen elkaar blijven zien en ontmoeten.” De Huuskamer is een ontmoetingsgelegenheid voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers. Hoe vaak: 2x per maand op woensdagochtend(vanaf 22 september)Welke tijden: van 10.00 uur – 12.00 uur. Waar: Holstohus, Jan Schamhartstraat 5, Olst
Wo. 01 december, 10:00 + meer data Holstohus
      Jan Schamhartstraat 5
meer...
Samen Eten
Op woensdag 3 november a.s. 1 december gaan we om 12.30 uur weer samen gezellig eten in “ het Wapen van Wesepe “.De kosten voor het 3-gan-gen diner incl. een drankje zijn 12.50 euro. Heeft u een dieet geef dit dan ook door bij opgave. U kunt zich tot de vrijdag ervoor opgeven bij Fineke Middeldorp tel: 532247. Ook zijn er nog steeds de bekende “diner bonnen” te koop aan de kassa
Wo. 01 december, 12:30 Wapen van Wesepe
      Dominee E. Kreikenlaan 8
meer...
Bridge cursus voor beginners
Bridge is populair. In Nederland spelen meer dan 300.000 mensen bridge. En nog veel meer mensen overwegen om te gaan bridgen. Bridge “grijpt” je snel en het is verslavend leuk. En je bouwt er ook een levendig sociaal netwerk mee op, waarvan je nog jaren plezier hebt. Zeker wanneer je bij nog eens bij een club gaat spelen waar je veel mensen ontmoet. Bridge is niet alleen gezellig, het scherpt je geest en houdt je fit. Zoals bij alle sporten is het belangrijk dat je de basisbeginselen goed beheerst. Door alle aspecten die bridge zo interessant maken onder de knie te krijgen is het nodig een beginnerscursus te volgen. Om eenieder in de gelegenheid te stellen om ook kennis te maken met dit boeiende spel organiseert Bridgeclub Wijhe een cursus voor beginners. De cursus start vanaf woensdag 13 oktober en bestaat uit 12 bridgelessen die elke woensdagmiddag vanaf 13.45 uur worden gegeven in Sportcentrum SPOC, de Lange Slagen 29a in Wijhe. De hele cursus kost 70,00 euro incl. lesmateriaal. Daarna is nog individuele begeleiding mogelijk op woensdagmiddag. Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van het boekje “Bridge in een flits” deel 1 van Berry Westra (wordt gratis uitgereikt).Doel van de cursus is om de cursist zo snel mogelijk de grondbeginselen van het bridge bij te brengen zodat hij/zij zo snel mogelijk thuis of in clubverband kan spelen. Voor nadere informatie en aanmelden kunt u terecht bij de hr. Jan Willems, tel.: 0570-522794, mailadres: willemsjwfm@hotmail.com
Wo. 01 december, 13:30 + meer data SPOC
      De Lange Slagen 29
meer...
Weekmarkt Olst
Elke week op vrijdag van 11.00 tot 16.30 uur op de A.Geertsstraat en de Jan Schamhartstraat.
Vr. 03 december, 10:30 + meer data centrum Olst
      A.Geertsstraat
meer...
Inloopspreekuur Buurtzorg Olst-Wijhe
U kunt weer terecht op het inloopspreekuur van Buurtzorg Olst/Wijhe. Let op, het tijdstip is wel gewijzigd. Nu zal er iedere vrijdagmiddag tussen 12 en 13 uur iemand van het team aanwezig zijn om vragen te beantwoorden of advies te geven over de mogelijkheden van het ontvangen van de verpleegkundige of verzorgende diensten van ons team. Ook als u zich zorgen maakt over bijvoorbeeld een familielid of u bent zelf binnenkort aan de beurt voor een operatie, u kunt altijd even binnenlopen voor een vrijblijvend gesprek. Tot ziens op ons kantoor aan de Jan Schamhartstraat 5 te Olst. De ingang van ons kantoor zit iets naast de pinautomaat aan de buitenkant. U mag ons ook bellen of mailen: 06 - 12852811 olst-wijhe@buurtzorgneder-land.com
Vr. 03 december, 13:00 + meer data Holstohus
      Jan Schamhartstraat 5
meer...
  VORIGE
VOLGENDE  
activiteit aanmelden